Cuabas được làm ở dạng đặc biệt gọi là double figurados. Đây là những hình dạng điếu xì gà rất phổ biến vào cuối thế kỷ 19. Gần một thế kỷ sau, kể từ năm 1996, truyền thống cổ xưa này đã được hồi sinh tại nhà máy Romeo y Julieta, nơi sản xuất những chiếc Cuabas. Double Figurados là đỉnh cao của nghệ thuật làm xì gà. Chỉ vì lý do này mà chúng xứng đáng có được một vị trí trong lòng những người yêu thích xì gà. Cuaba, giống như Cohiba, là một từ tiếng Ấn Độ Taino có từ thời tiền Colombia. Đó là tên của một loại cây bụi rất dễ cháy mà người da đỏ dùng để đốt ‘cohibas’ của họ. Tất cả các định dạng đều chứa hỗn hợp thuốc lá từ vùng Vuelta Abajo và là ‘totalmente a mano, tripa larga’ – chất độn dài hoàn toàn được làm thủ công.

Cuaba

Cuaba

CUABA DISTINGUIDOS

Format: Romeo
Länge: 162 mm
Ringmass: 52

Cuaba

CUABA TRADICIONALES

Format: Favoritos
Länge: 120 mm
Ringmass: 42

Cuaba

CUABA SALOMONES

Format: Salomon
Länge: 184 mm
Ringmass: 57

Cuaba

CUABA EXCLUSIVOS

Format: Exquisitos
Länge: 145 mm
Ringmass: 46

Cuaba

CUABA DIVINOS

Format: Petit Bouquet
Länge: 101 mm
Ringmass: 43

HABANOS