Cuabas được làm ở dạng đặc biệt gọi là double figurados. Đây là những hình dạng điếu xì gà rất phổ biến vào cuối thế kỷ 19.

Gần một thế kỷ sau, kể từ năm 1996, truyền thống cổ xưa này đã được hồi sinh tại nhà máy Romeo y Julieta, nơi sản xuất những chiếc Cuabas.

Double Figurados là đỉnh cao của nghệ thuật làm xì gà. Chỉ vì lý do này mà chúng xứng đáng có được một vị trí trong lòng những người yêu thích xì gà.

Cuaba, giống như Cohiba, là một từ tiếng Ấn Độ Taino có từ thời tiền Colombia. Đó là tên của một loại cây bụi rất dễ cháy mà người da đỏ dùng để đốt 'cohibas' của họ.

Tất cả các định dạng đều chứa hỗn hợp thuốc lá từ vùng Vuelta Abajo và là 'totalmente a mano, tripa larga' - chất độn dài hoàn toàn được làm thủ công.

It seems we can't find what you're looking for.
It seems we can't find what you're looking for.

HABANOS