Don Francisco Fonseca thành lập thương hiệu của mình từ năm 1890 đến 1900. Bản thân ông là một người đàn ông đẹp trai, rất coi trọng hình thức bên ngoài và cũng chuyển sự chính xác thanh lịch này vào những điếu xì gà của mình, thứ mà ông đã gói riêng trong giấy lụa – một truyền thống vẫn tiếp tục cho đến ngày nay trong bốn định dạng của thương hiệu mang tên ông.

Sự pha trộn cân bằng nhẹ giữa các loại thuốc lá của Fonsecas từ vùng Vuelta Abajo khiến chúng trở thành loại xì gà lý tưởng sau bữa ăn nhẹ.

Tất cả các định dạng Fonseca đều là ‘totalmente a mano’ – được làm hoàn toàn thủ công, tạo thành ba ‘tripa larga’, tức là có phần chèn dài và một ‘tripa corta’, tức là có phần chèn ngắn.

It seems we can't find what you're looking for.
It seems we can't find what you're looking for.

HABANOS