Por Larrañaga cũng là một thương hiệu có lịch sử lâu đời. Được thành lập vào năm 1834, nó có danh tiếng xứng đáng về chất lượng và sự hấp dẫn của cách trình bày.

Thuốc lá cho xì gà thương hiệu Por Larrañaga không có ngoại lệ đến từ vùng Vuelta Abajo. Cả ba phương pháp đều được sử dụng trong sản xuất xì gà – ‘totalmente a mano, tripa larga’ tạo ra chất độn dài hoàn toàn làm thủ công, ‘totalmente a mano, tripa corta’ – chất độn ngắn hoàn toàn làm thủ công và ‘mecanizado’ – xì gà làm bằng máy.

It seems we can't find what you're looking for.
It seems we can't find what you're looking for.

HABANOS