Diplomáticos là một thương hiệu tương đối mới từ những năm 1960. Nó có một điểm tương đồng nổi bật với Montecristo, trong đó các con số được sử dụng để mô tả định dạng hơn là chỉ định.

Tất cả các định dạng đều là ‘Totalmente a mano, tripa larga’ – chất độn dài hoàn toàn thủ công, được làm từ thuốc lá từ vùng Vuelta Abajo.

Diplomáticos

Diplomáticos

DIPLOMATICOS NO. 2

Format: Piramides
Länge: 156 mm
Ringmass: 52

HABANOS