Mặc dù Montecristo không phải là một trong những thương hiệu Habanos lâu đời nhất, nhưng nó có lẽ là thương hiệu Habanos được biết đến nhiều nhất và có lẽ là phổ biến nhất trên toàn thế giới. Nó đại diện cho tiêu chuẩn mà nhiều người hút Habanos đánh giá các nhãn hiệu khác.

Người ta cho rằng thương hiệu này có tên như vậy vì các torcedores của nhà máy H. Upmann, nơi thương hiệu Montecristo được tạo ra vào khoảng năm 1935, rất thích cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Bá tước Monte Cristo” của tác giả người Pháp Alexandre Dumas .

Ngày nay, sự lựa chọn ban đầu được giới hạn trong phạm vi được chỉ định từ Số 1 đến Số 5, bao gồm mọi thứ mà trái tim của người hút xì gà mong muốn, từ Montecristo A hùng vĩ đến Joyita nhỏ bé. Tất cả đều có hương vị đặc trưng của Montecristo.

Hỗn hợp Montecristo cân bằng hoàn hảo được làm từ những chiếc lá tinh tế từ vùng Vuelta Abajo, quê hương của loại thuốc lá tốt nhất trên thế giới.

Tất cả các định dạng Montecristo ngày nay – cũng như trong quá khứ – ‘totalmente a mano, tripa larga’ – chất độn dài hoàn toàn làm bằng tay.

Montecristo

Montecristo

MONTECRISTO DUMAS

Format: Prominentes Cortos
Länge: 130 mm
Ringmass: 49

Montecristo

MONTECRISTO MALTES

Format: Sobresalientes
Länge: 153 mm
Ringmass: 53

Montecristo

MONTECRISTO LEYENDA

Format: Maravillas No. 2
Länge: 165 mm
Ringmass: 55

Montecristo

MONTECRISTO PETIT NO. 2

Format: Petit No. 2
Länge: 120 mm
Ringmass: 52

Montecristo

MONTECRISTO DOUBLE EDMUNDO

Format: Dobles
Länge: 155 mm
Ringmass: 50

Montecristo

MONTECRISTO MEDIAS CORONAS

Format: Half Corona
Länge: 90 mm
Ringmass: 44

Montecristo

MONTECRISTO PETIT TUBOS A/T

Format: Marevas
Länge: 129 mm
Ringmass: 42

Montecristo

MONTECRISTO TUBOS A/T

Format: Coronas Grandes
Länge: 155 mm
Ringmass: 42

Montecristo

MONTECRISTO PETIT EDMUNDO

Format: Petit Edmundo
Länge: 110 mm
Ringmass: 52

Montecristo

MONTECRISTO NO. 5

Format: Perlas
Länge: 102 mm
Ringmass: 40

Montecristo

MONTECRISTO NO. 4

Format: Marevas
Länge: 129 mm
Ringmass: 42

Montecristo

MONTECRISTO NO. 3

Format: Coronas
Länge: 142 mm
Ringmass: 42

Montecristo

MONTECRISTO NO. 2

Format: Piramides
Länge: 156 mm
Ringmass: 52

Montecristo

MONTECRISTO NO. 1

Format: Cervantes
Länge: 165 mm
Ringmass: 42

Montecristo

MONTECRISTO JOYITAS SBN

Format: No.3
Länge: 115 mm
Ringmass: 26

Montecristo

MONTECRISTO ESPECIAL NO. 2 SBN

Format: No.2
Länge: 152 mm
Ringmass: 38

Montecristo

MONTECRISTO ESPECIAL SBN

Format: No.1
Länge: 192 mm
Ringmass: 38

Montecristo

MONTECRISTO EDMUNDO SBN

Format: Edmundo
Länge: 135 mm
Ringmass: 52

Montecristo

MONTECRISTO A

Format: Gran Corona
Länge: 235 mm
Ringmass: 47

HABANOS