Nếu có một nhà máy sản xuất xì gà đặc biệt nổi tiếng ở Havana, thì đó là Partagás. Nó tọa lạc tại Calle de la Industria 520, ngay phía sau tòa nhà Quốc hội, ở trung tâm thành phố.

Nhà máy được Don Jaime Partagás khai trương vào năm 1845 và đã liên tục sản xuất xì gà mang tên ông kể từ đó.

Một Partagás có thể được nhận ra ngay lập tức bởi hương thơm nặng nề và đất, phản ánh mạnh mẽ đặc tính phong phú của Habanos cổ điển.

Đặc tính của những điếu xì gà này bắt nguồn từ thuốc lá từ vùng Vuelta Abajo, được chọn lọc vì hương vị và mùi thơm đặc trưng của chúng.

Partagás có nhiều hình dạng và định dạng khác nhau. Được biết đến nhiều nhất là “Serie D số 4”, “Lusitania” huyền thoại và “8-9-8”, một loại xì gà có tên theo cách sắp xếp trong hộp.

Tất cả các định dạng là ‘totalmente a mano, tripa larga’ – chất độn dài được làm hoàn toàn thủ công.

Partagás

Partagás

PARTAGAS SUPER PARTAGAS

Format: Cremas
Länge: 140 mm
Ringmass: 40

Partagás

PARTAGAS SERIE D NO. 6 SBN

Format: D No. 6
Länge: 90 mm
Ringmass: 50

Partagás

PARTAGAS MADURO NO. 3

Format: Maduro No.3
Länge: 145 mm
Ringmass: 50

Partagás

PARTAGAS MADURO NO. 2

Format: Short Piramides
Länge: 120 mm
Ringmass: 55

Partagás

PARTAGAS MADURO NO. 1

Format: Discretos
Länge: 130 mm
Ringmass: 52

Partagás

PARTAGAS SERIE D NO. 4 SBN

Format: Robustos
Länge: 124 mm
Ringmass: 50

Partagás

PARTAGAS SHORTS

Format: Minutos
Länge: 110 mm
Ringmass: 42

Partagás

PARTAGAS SERIE P NO. 2 SBN

Format: Piramides
Länge: 156 mm
Ringmass: 52

Partagás

PARTAGAS SERIE E NO. 2 SBN

Format: Duke
Länge: 140 mm
Ringmass: 54

Partagás

PARTAGAS SERIE D NO. 5

Format: D No. 5
Länge: 110 mm
Ringmass: 50

Partagás

PARTAGAS SALOMONES

Format: Salomon
Länge: 184 mm
Ringmass: 57

Partagás

PARTAGAS PRESIDENTES

Format: Tacos
Länge: 158 mm
Ringmass: 47

Partagás

PARTAGAS PETIT CORONAS ESPECIALES

Format: Eminentes
Länge: 132 mm
Ringmass: 42

Partagás

PARTAGAS MILLE FLEURS

Format: Petit Coronas
Länge: 129 mm
Ringmass: 42

Partagás

PARTAGAS LUSITANIAS

Format: Prominentes
Länge: 194 mm
Ringmass: 49

Partagás

PARTAGAS DE LUXE A/T

Format: Cremas
Länge: 140 mm
Ringmass: 40

Partagás

PARTAGAS CULEBRAS

Format: Culebras
Länge: 146 mm
Ringmass: 39

Partagás

PARTAGAS 8-9-8

Format: Dalias
Länge: 170 mm
Ringmass: 43

HABANOS