Thương hiệu này có nguồn gốc từ hương vị của thị trường Pháp. Được tạo ra vào những năm 1970, tên của nó được lấy từ một con phố nổi tiếng ở Paris bên bờ sông Seine.

Tất cả các định dạng Quai d’Orsay đều được làm từ hỗn hợp thuốc lá có vị nhẹ từ vùng Vuelta Abajo. Lá bắc của chúng được đặc trưng bởi màu sáng: Claro (nâu nhạt) và Colorado Claro (nâu vừa).

Tất cả các định dạng là ‘totalmente a mano, tripa larga’ – chất độn dài được làm hoàn toàn thủ công.

Quai d'Orsay

Quai d'Orsay

QUAI D'ORSAY NO. 50

Format: D No. 5
Länge: 110 mm
Ringmass: 50

Quai d'Orsay

QUAI D'ORSAY NO. 54

Format: Edmundo Grueso
Länge: 135 mm
Ringmass: 54

Quai d'Orsay

QUAI D'ORSAY CORONAS CLARO SBN

Format: Coronas
Länge: 142 mm
Ringmass: 42

HABANOS