Cũng như các thương hiệu Habanos lớn khác, chẳng hạn như Montecristo và Romeo y Julieta, cái tên Sancho Panza được lấy từ một kiệt tác của văn học thế giới.

Chính anh chàng nông dân thông minh Sancho Panza đã trung thành làm cận vệ cho hiệp sĩ Don Quixote trong cuốn tiểu thuyết cùng tên thế kỷ 17 của Miquel de Cervantes.

Tên của nó lần đầu tiên được sử dụng để mô tả Habano vào năm 1848 và từ đó đã có được danh tiếng xuất sắc trong số những người sành rượu có kinh nghiệm.

Ưu đãi hôm nay bao gồm một đại diện của định dạng Habanos lớn nhất hiện có: Gran Corona dài 235 mm, có tên đơn giản là “Sancho”.

Với hỗn hợp thuốc lá có độ mạnh trung bình từ vùng Vuelta Abajo, tất cả các định dạng đều là ‘totalmente a mano, tripa larga’ – lõi dài được làm hoàn toàn bằng tay.

Sancho Panza

Sancho Panza

SANCHO PANZA BELICOSOS

Format: Campanas
Länge: 140 mm
Ringmass: 52

HABANOS