Gia đình Robaina đã trồng thuốc lá liên tục kể từ năm 1845 trên những cánh đồng Vegas xinh đẹp của họ ở Cuchillas de Barbacoa, nằm ở khu vực San Luis của vùng thuốc lá Vuelta Abajo.

Năm 1997, thương hiệu “Vegas Robaina” được giới thiệu để vinh danh gia đình Robaina, tất nhiên gia đình này cũng đại diện cho cộng đồng lớn những người trồng thuốc lá có công việc tạo nên danh tiếng tốt cho người Habanos. Chân dung người tộc trưởng cao tuổi và xứng đáng của gia đình Don Alejandro Robaina tô điểm cho mỗi hộp xì gà của thương hiệu Vista này.

Tất cả năm định dạng Vegas Robaina đều có giấy gói từ trang trại của gia đình Robaina và tổng cộng là mano, tripa larga – phần nhân dài được làm hoàn toàn bằng tay.

Vegas Robaina

Vegas Robaina

VEGAS ROBAINA UNICOS

Format: Piramides
Länge: 156 mm
Ringmass: 52

Vegas Robaina

VEGAS ROBAINA FAMOSOS

Format: Hermosos No.4
Länge: 127 mm
Ringmass: 48

HABANOS